Vi genomför all HLR rådets utbildningar:

Vi skapar första hjälpen utbildning efter Ert behov!!

En första hjälpen kurs kan göra skillnad
Kontakta oss så skickar vi ett förslag/offert.

Vuxen HLR med hjärtstartare

D-HLR
S-HLR
A-HLR
Skol-HLR
Första hjälpen
Barn HLR
A-HLR till Barn

Instruktörsutbildningar

Vuxen HLR med hjärtstartare
D-HLR
S-HLR
Barn HLR

Vuxen HLR med hjärtstartare

deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.
utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer.
efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

D-HLR

D-HLR är kursen för alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp, t.ex, räddningspersonal, polis, väktare, personal i simhallar, hjärtstarts ansvariga och dylikt.

 • deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.
 • utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
 • efter genomförd utbildning skall du kunna utföra D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer
 • efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Tidsåtgång: Ca 4 timmar
Antal deltagare: Max 6 Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året
Förkunskapskrav för grundkurs D-HLR

 • Grundkurs i Vuxen-HLR med hjärtstartare senast ett halvår innan kurs
 • Inläst kursbok i D-HLR
 • Webbutbildning

Kursinnehåll

 • konstatera hjärtstopp
 • larmrutiner
 • HLR
 • HLR-test
 • användning av hjärtstartare
 • 2 livräddartekning
 • Enkla hjälpmedel / andningsmask mm
 • förståelse för vikten av regelbunden träning
 • teamträning med scenarioövningar
 • luftvägsstopp

Barn-HLR (0-1 år & 1 år-puberteten)

 • Kedjan som räddar barn
 • Larma på rätt sätt
 • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
 • Handla på olycksplats
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg / luftvägsstopp
 • Ta hand om ett medvetslöst barn, stabilt sidoläge
 • Mun till mun andning vid andningsstopp
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Barnolycksfall

 • L – Livsfarligt läge (Bedöma och eventuellt flytta barn från livsfarligt läge)
 • A – Andning (Avlägsna främmande föremål när barn har satt i halsen)
 • B – Blödning (Stoppa blödningar)
 • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
 • Brännskador
 • Förgiftningar
 • Fallolyckor
 • Akuta sjukdomar

Första Hjälpen och HLR

Hjärt- lungräddning

 • Varför hjärt- lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp
 • Information om hjärtstartare

Första Hjälpen

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
 • L – Livsfarligt läge(Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
 • A – Andning(Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
 • B – Blödning (Stoppa blödningar)
 • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
 • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den

Akuta sjukdomar
Kännetecken och omhändertagande vid:

 • Astma, allergiska reaktioner
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Stroke

Förslag på tillval beroende på verksamhetens inriktning:

 • Brännskador
 • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
 • Akuta sjukdomar
 • Kläm- och krosskador
 • Fallskador samt nack- och ryggskador
 • Kem- och frätskador
 • Ögonskador

Denna utbildning kan avslutas med ett antal tillämpningsövningar där kursdeltagarna praktiskt får träna sina kunskaper genom övningsscenarier.

Vuxen HLR med hjärtstartare

Kursinnehåll

 • konstatera hjärtstopp
 • larmrutiner
 • HLR
 • användning av hjärtstartare
 • teamträning med scenarioövningar
 • luftvägsstopp

12 deltagare per grupp
Allt utbildningsmaterial ingår

Pris: begär offert