Kvalificerad utbildning som kan rädda liv, ex. hjärt och lungräddning

Kurserna nu är uppdaterade enligt nya riktlinjer.

Första Hjälpen utbildning

Vi skräddarsyr sjukvårdsutbildningen efter Era behov och önskemål.
Kontakta oss nu så lämnar vi ett förslag.
Alla utbildningar genomförs med erfaren specialistutbildad sjuksköterska som instruktör för bästa kvalité.
Utbildningarna utvärderas kontinuerligt för garanterat nöjda kunder!

Oftast rekommenderar vi en heltäckande utbildning som innehåller:

 • HLR hjärt och lungräddning
 • Luftvägsstopp
 • Akuta sjukdomar
 • Olycksfall
 • L-ABC / L-ABCDE (systematiska sätt att handla vid olycksfall)

Med tillägg för Era specifika risker för Er verksamheter exempelvis:

 • Fallolyckor
 • Frakturer
 • Skärskador
 • Ögonskador
 • Brännskador
 • Allergier

Utbildningen innehåller både praktik och teori och alla deltagare samt ert företag får ett kursintyg efter ni genomgått utbildningen.
Vi värnar även starkt för att ni som kund ska vara nöjda och personlig service till er.
Hör gärna av er för ett kostnadsfritt förslag eller offert.

Vi genomför samtliga HLR-rådets utbildningar

Alltid med certifierad huvudinstruktör
Se nedan och läs gärna mer här:
www.hlr.nu/ga-kurs
www.hlr.nu/utbildare/js-sjukvardsutbildning-ab

Barn HRL

Kursen Barn-HLR är avsedd för alla som jobbar med barn och deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn från 0 år till pubertet. Deltagarna lär sig också att hantera allvarliga akuta sjukdomstillstånd.
Målgrupp är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig Barn-HLR. Det gäller alltså både föräldrar och mor- farföräldrar och personer som arbetar inom sjukvård, barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

En olycka händer så lätt, då är det skönt att veta hur man ska agera om ett barn tex sätter i halsen, drabbas av andnings- eller hjärtstopp.
Kursen i Livräddande första hjälp till barn vänder sig till alla vuxna i samhället som vill lära sig LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP TILL BARN och de som tar hand om och behandlar barn
Det gäller såväl lekmän som sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänsten.
Kursen består av tre delar:

 • Hjärt och Lungräddning på barn i åldern 0-1år samt från 1år-puberteten
 • Luftvägstopp på barn från 0-1år och 1år-puberteten
 • En allmän del som heter Allvarlig och akut sjukdom + olycka hos barn

Kursen innehåller både en teori- och praktikdel. I praktikdelen så får deltagarna öva på olika barn-hlrdockor, en baby 0 – 1år och en junior 1år – puberten.

D-HLR kurser

D-HLR är kursen för alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp, tex, räddningspersonal, polis, väktare, personal i simhallar och dylikt.

Grundutbildning

Grundutbildningen innehåller teoretisk och praktisk kontroll av HLR-kunskap, två-livräddarteknik med andningsmask, defibrilleringsteknik, säkerhetsaspekter, etik och scenarieträning anpassad till den miljö gruppen jobbar i.

Förkunskaper grundutbildning

 • Gått grundutbildning i HLR samt AED Hjärtstartare enligt riktlinjer 2008, inom senaste halvåret eller tränat med MiniAnne i anslutning till utbildningstillfället.
 • Inläst kursbok
 • Godkänd skrivning

Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar, d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Förkunskaper instruktörsutbildning

 • Instruktör i HLR samt AED Hjärtstartare
 • Gått grundutbildning i HLR samt AED Hjärtstartare, enligt riktlinjer 2008, och tränat på MiniAnne eller motsvarande inom 1 vecka före utbildningstillfället.
 • Gått grundutbildning i D-HLR
 • Inläst kurs- och instruktörsbok i D-HLR
 • Godkänd skrivning
 • Förberett träningsuppgifter

Huvudinstruktörsutbildning

Huvudinstruktörsutbildningens syfte är att sprida D-HLR-utbildning. På denna nivå utbildas huvudinstruktörer d.v.s. lärare som i sin tur utbildar instruktörer. Utbildningen har både ett pedagogiskt och ett ideologiskt fokus.

Förkunskaper huvudinstruktörsutbildning

 • Instruktör i HLR samt AED Hjärtstartare
 • Aktuella kunskaper om HLR samt hjärtstartare enligt riktlinjer 2008 och tränat på MiniAnne eller motsvarande inom en vecka före utbildningstillfället
 • Instruktör i D-HLR med erfarenhet av av minst fyra grundutbildningar i D-HLR
 • Inläst kurs- instruktörs- och huvudinstruktörsbok i D-HLR
 • Godkänd skrivning
 • Förberedd träningsuppgift

HLR Kurser

Grundläggande HRL:

Här lär du lär dig undersöka medvetande och kontrollera livstecken på en till synes livlös person, larma, göra hjärt-lungräddning samt lägga en person i stabilt-sidoläge.
Kursinnehåll:

 • Hur man larmar
 • De första kritiska minuterna
 • Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Hjärt och lungräddning vid hjärtstopp
 • Information om hjärtstartare (tilläggsdel).

Instruktör i HLR:

Denna kurs i HLR samt AED lär du dig utbilda i HLR både genom att använda DVD-filmen och genom att själv instruera.
Kursdeltagaren blir efter godkänd utbildning certifierad instruktör enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram i Hjärt och lungräddning samt AED/ Hjärtstartare.
Hör av er för mer information då vissa förkunskaper även krävs för denna kurs.

Sjukvårdsprodukter

Förutom våra utbildningar förmedlar/säljer vi också första hjälpen- och sjukvårdsmaterial till privatpersoner och företag. Fråga oss gärna under utbildningar om vad vi kan erbjuda, eller kontakta oss för beställningar.